Red and Green Christmas Holiday Thank You Card

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Kornela Makuszyńskiego w Wodzisławiu Śląski  w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 50 000,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Zapraszamy Uczniów i Rodziców na Galę Laureatów, która odbędzie się we wtorek 21 czerwca,o godzinie 17.00.

W tym roku odbędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Zapraszam wszystkich wyróżniających się Uczniów wraz z rodzinami.

Chcemy podziękować, w trakcie tej uroczystości wszystkim Rodzicom

zaangażowanym w życie klas, szkoły, również tym, którzy wzięli udział w programie Erasmus.

 

klasa 1a, 1b

12 września 17.15, sala 50

klasa 2

14 września 17.00, sala 45

klasa 3

13 września 17.00, sala 47

klasa 4

14 września 17.00, sala 43

klasa 5

14 września 17.00, sala 51

klasa 6

14 września 17.00, sala 41

klasa 8

14 września 17.00, sala 53

 

  Od 2019 d0 2022 roku nasza szkoła brała udział w programie "Using technology to implement a healthy life".
Program był  realizowany  z pozyskanych funduszy z Unii Europejskiej. Partnerami w programie były szkoły z:​ Hiszpanii, Słowenii, Grecji i Włoch.

W ramach programu odbyły się 4 wyjazdy do szkół partnerskich.
Pozyskano środki, które zostały przeznaczone na sfinansowanie wyjazdów uczniów i zakup pomocy dydaktycznych.

Nauczyciele w ramach programu opracowali:​ stronę internetową, blog kulinarny​, gry ​i  kanał YouTube. Dla nauczycieli i uczniów biorących udział w programie było to cenne doświaczenie i szansa do rozwinięcie horyzontów i zawarcie nowych przyjaźni.

Podkategorie