Zapraszamy przyszłorocznych Pierwszoklasistów

i ich Rodziców na Dzień Otwarty!

Czekamy na Was 28 lutego, od 17.00 do 19.00!

 

Red and Green Christmas Holiday Thank You Card

klasa 1a, 1b

12 września 17.15, sala 50

klasa 2

14 września 17.00, sala 45

klasa 3

13 września 17.00, sala 47

klasa 4

14 września 17.00, sala 43

klasa 5

14 września 17.00, sala 51

klasa 6

14 września 17.00, sala 41

klasa 8

14 września 17.00, sala 53

Szkoła Podstawowa nr 15 im. Kornela Makuszyńskiego w Wodzisławiu Śląski  w ramach programu Laboratoria Przyszłości otrzymała wsparcie w postaci środków finansowych w łącznej wysokości 50 000,00 zł.

Laboratoria Przyszłości to Program skierowany do szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół artystycznych. Jego celem jest budowanie kompetencji kreatywnych i technicznych wśród uczniów. W ramach Programu szkoły otrzymają od państwa wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży.

Kreatywne myślenie oraz obsługa narzędzi to jedne z podstawowych umiejętności decydujących o rozwoju cywilizacyjnym, gospodarczym i społecznym. Wzrost innowacyjności oraz rozwój technologiczny spowodował, że umiejętności matematyczne, w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii są dziś ważniejsze niż kiedykolwiek wcześniej. Laboratoria Przyszłości to kolejny krok w stronę wzmocnienia i uatrakcyjnienia dotychczasowego procesu zdobywania wiedzy i praktycznych umiejętności w tych obszarach przez uczniów.

W ramach Laboratoriów Przyszłości szkoły otrzymają wsparcie finansowe na zakup wyposażenia technicznego potrzebnego w kształtowaniu i rozwijaniu umiejętności manualnych i technicznych, umiejętności samodzielnego i krytycznego myślenia, zdolności myślenia matematycznego oraz umiejętności w zakresie nauk przyrodniczych, technologii i inżynierii, stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, jak również pracy zespołowej, dobrej organizacji i dbania o porządek na stanowisku pracy oraz radzenia sobie w życiu codziennym.

Laboratoria Przyszłości to nowoczesny sprzęt, który uatrakcyjni zajęcia szkolne i pozwolą uczniom rozwijać swoje zainteresowania nie tylko na lekcjach techniki i w ramach innych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, lecz także w ramach zajęć pozalekcyjnych, kół zainteresowań i innych form rozwijania umiejętności.

logo Laboratoria Przyszłości poziom kolor

Zapraszamy Uczniów i Rodziców na Galę Laureatów, która odbędzie się we wtorek 21 czerwca,o godzinie 17.00.

W tym roku odbędzie się w Wodzisławskim Centrum Kultury.

Zapraszam wszystkich wyróżniających się Uczniów wraz z rodzinami.

Chcemy podziękować, w trakcie tej uroczystości wszystkim Rodzicom

zaangażowanym w życie klas, szkoły, również tym, którzy wzięli udział w programie Erasmus.

 

Podkategorie