Życzenia

Nasza placówka uczestniczy w programach Ministerstwa Cyfryzacji "Zdalna szkoła" i "Zdalna szkoła+", mających na celu doposażenie szkół w laptopy i dostęp do Internetu, aby wspomóc uczniów, którzy nie posiadają sprzętu do zdalnej nauki.

W ramach projektu Zdalna Szkoła nasza szkoła otrzymała sprzęt komputerowy: 3 laptopy , które zostały użyczony uczniom naszej szkoły do zdalnego nauczania. W ramach rządowego programu Zdalna Szkoła + nasza szkoła pozyskała kolejne 3 laptopy. 

Dzięki tym programom szkoła wzbogaciła się o nowy sprzęt komputerowy,który mógł zostać użyczony uczniom na potrzeby nauki zdalnej, a po jej zakończeniu pozostanie na wyposażeniu placówki gdzie będzie pomocny w edukacji po powrocie uczniów do szkoły. 

Zakup sfinansowany w ramach realizacji projektu pn. „Zdalna Szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

 

    

Wtorek 15.09

godzina 16 00,

klasa 2

sala 50

godzina 16 30,

klasa 7

sala 43

godzina 17 00

klasa 8

sala 51

Środa

16.09

 

godzina 17 00

klasa 3

sala 47

godzina 18.00,

klasa 6

sala 53

Czwartek 17.09

godzina 16.00

klasa 4

sala 41

   

Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas.
Klasa 1- godzina 9.00- sala gimnastyczna
Klasa 2- godzina 9.30, w sali 50
Klasa 3- godzina 9.45, w sali 47
Klasa 4- godzina 10.00, w sali 41
Klasa 6- godzina 10.15, w sali 53
Klasa 7- godzina 10.45, w sali 43
Klasa 8- godzina 10.30, w sali 51.
W tym roku nie odbędzie się wspólna inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w szkole i stosowanie się do nich.

Podkategorie