Po raz kolejny gościliśmy w szkole partnerskiej programu Comenius w Niemczech a dokładnie w miejscowości Werl niedaleko miasta Dortmund. W dniach 26-28 marca mieliśmy okazję zapoznać się z metodami pracy, sposobami prowadzenia lekcji a także codziennym funkcjonowaniem szkoły. Spotkanie w Niemczech miało także na celu opracowanie planu pracy na ostatni kwartał trwania programu Comenius. Podsumowano także dotychczasowe osiągnięcia i działania prowadzone w ramach programu. Szkoła w Niemczech zaskoczyła gości wspaniałą akademią poświęconą każdemu z krajów partnerskich. Nasi gospodarze zaprezentowali piosenki a także krótkie przedstawienia na temat każdego z krajów partnerskich. Ponadto szkoła w Niemczech przybliżyła nam swoją kulturę oraz zwyczaje. Z całą pewnością wyjechaliśmy z Niemiec bogatsi o nowe pomysły, doświadczenia a także ciekawe metody pracy.  

Dagmara Władarz