Wodzisław Sl 12.12.2011 r
ZSP.6,3214-2/11
ZAWIADOMIENIE O
WYBORZE OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Na podstawie atr.92 Prawa zamówień publicznych zawiadamiam, że w dniu 12 grudnia 2011 r. nastąpiło roztrzygnięcie organizowanego przez Zespół Szkolno- Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śl. przetargu nieograniczonego na zakup i dostawę oleju opałowego na rok 2012

– w wyniku badania ofert została wybrana:
OFERTA NR 1
„REM-MAR” R.Z.
SYGITOWICZ SP.J
44-290 Jejkowice ul Poprzeczna 16 a
fax 32 4302887
cena brutto: 226 050,00 zł

Uzasadnienie wyboru: najkorzystniejsza oferta zamówienia oceniona na podstawie kryterium 100 % ceny. Podpisanie umowy nastąpi nie wcześniej niż w terminie 5 dni od dnia doręczenia niniejszego zawiadomienia.
W przetargu nieograniczonym oferty złożyli:

Numer oferty

Nazwa i adres wykonawcy

Streszczenie i porównanie ocen

ofert przy zastosowaniu

kryterium 100% ceny

1

REM-MAR” R.Z.

SYGITOWICZ SP.J

44-290 Jejkowice ul Poprzeczna 16 a

100

2

BEMAR Spółka .z.o.o.

44-101 Gliwice ul. Świętokrzyska 2

99,52

3

ZUH MIXPOL

34-325 Łodygowice

ul Kasztanowa 33

99,76

4

ORLEN PetroTank Sp z.o.o

36-145 Widełka 869

99,76

5

FHU CETAN

33-373 Wodzisław Sl

ul Młodzieżowa 120

99,28


Dokumenty do pobrania: