Zajęcia pozalekcyjne

Plan pracy pedagoga szkolnego

rok szkolny 2019/2020 ZSP nr 6 Wodzisław Śląski+ Godzina Profilaktyka
z klasą (lekcje wychowawcze)

Danuta Dyrek Pomoc/wsparcie uczniów ze SPE 15 MIN i 15 MIN 15 min –

45 min - formy wsparcia uczniów z opiniami 15 min – VII

Nr

Poniedziałek

Wtorek

Środa

Czwartek

Piątek

1

08.00 -08.45

08.00-.8.45

7.00-09.00

Przedszkole

09.30-12.30

7.10-7.55

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się kl II

08.00-8.45

KONTAKT

Z INSTYTUCJĄ

07.00- 10.30

Przedszkole

07.10-07.55

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

kl VI i V

08.00-8.45

Zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się kl III

2

08.55-09.40

 

KONTAKTY

Z RODZINĄ

   

3

09.50-10.35

 

Zindywidualizowana ścieżka kl I wsza

Gr VIII

z dniem 16.09.2019

   

4

10.45-11.30

       

5

         

6

12.45-13.30

12.00-14.00

Przedszkole

12.45-13.30

12.45-13.30

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl III

Gr VII

12.45-13.30

Miejsce na Bezpieczny Rejs

12.45-13.30

Zajęcia rozwijające

umiejętności uczenia się

Uczeń ze SPE

kl VII

7

13.40-14.25

13.30-14.30

REWALIDACJA-SPE

kl I wsza

13.45-14.30

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl II

Gr V

13.45-14.30

Grupowe zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

kl VI

13.40-14.25

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr kl VI

Gr IV

8

14.30-15.15

Wsparcie ucznia niepromowanego, wymagającego pomocy, zajęcia rozwijające umiejętności uczenia się

kl VII, Kl V

14.30-15.15

Zajęcia rozwijające

umiejętności uczenia się

kl VIII

14.30-15.15

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl V ta grupa VI

14.30-15.15

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr III

Kl VII

14.30-15.15

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

kl VIII

gr I

9

Zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr III A

Grupowe zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Gr II

 

15.15.-16.00

 

17,00 godzin do wypracowania-pedagog z dzieckiem lub grupą w tygodniu