W roku szkolnym 2020/2021 pedagogiem szkolnym jest mgr Bożena Tytko.

Uczniowie uczestniczą w zajęciach zgodnie z harmonogramem i planem wsparcia dostostowanym do potrzeb uczniów.

 

Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Wodzisławiu Śląskim. Więcej