Od 2019 d0 2022 roku nasza szkoła brała udział w programie "Using technology to implement a healthy life".
Program był  realizowany  z pozyskanych funduszy z Unii Europejskiej. Partnerami w programie były szkoły z:​ Hiszpanii, Słowenii, Grecji i Włoch.

W ramach programu odbyły się 4 wyjazdy do szkół partnerskich.
Pozyskano środki, które zostały przeznaczone na sfinansowanie wyjazdów uczniów i zakup pomocy dydaktycznych.

Nauczyciele w ramach programu opracowali:​ stronę internetową, blog kulinarny​, gry ​i  kanał YouTube. Dla nauczycieli i uczniów biorących udział w programie było to cenne doświaczenie i szansa do rozwinięcie horyzontów i zawarcie nowych przyjaźni.