Prosimy o zapoznanie się z harmonogramem rozpoczęcia roku szkolnego dla poszczególnych klas.
Klasa 1- godzina 9.00- sala gimnastyczna
Klasa 2- godzina 9.30, w sali 50
Klasa 3- godzina 9.45, w sali 47
Klasa 4- godzina 10.00, w sali 41
Klasa 6- godzina 10.15, w sali 53
Klasa 7- godzina 10.45, w sali 43
Klasa 8- godzina 10.30, w sali 51.
W tym roku nie odbędzie się wspólna inauguracja roku szkolnego na sali gimnastycznej.

Prosimy o zapoznanie się z procedurami bezpieczeństwa w szkole i stosowanie się do nich.