Zebrania Rodziców inaugurujące nowy rok szkolny odbędą się 23 września o godzinie 17 00.

Serdecznie zapraszamy!