W poniedziałek 18 września o godzinie 17 00

odbędą się zebrania

Rodziców z Wychowawcami klas.