Deklaracja dostępności

Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6

w Wodzisławiu Śląskim

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śląskim zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 Wodzisław Śląski – zsp6.wodzislaw-slaski.pl > www.zsp6.wodzislaw-slaski.pl

 • Data publikacji strony internetowej: 2018-03-21
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-25

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Część plików (PDF, DOC itp.) nie jest dostępnych cyfrowo.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których linki będą się otwierały w nowym oknie nie informując o tym użytkownika.
 • Brak informacji wskazującej położenie podstrony - tzw. ścieżka okruszków.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których tabele zostały użyte w sposób nieprawidłowy lub nie zawierają właściwej struktury.
 • Mogą się zdarzyć sytuacje, w których nagłówki zostały użyte w niewłaściwy sposób.
 • Filmy nie posiadają napisów dla osób głuchoniemych
 • Częściowo zdjęcia mogą nie posiadać opisów
 • Materiały zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-25
 • Deklaracja została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2022-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Skróty klawiszowe

na stronie można używać standardowych skrótów klawiszowych

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Ewa Sosna.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 324561517

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 w Wodzisławiu Śląskim
 • Adres: ul. Młodzieżowa 47, 44-373 Wodzisław Śląski 
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.
 • Telefon: 324561517

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno-Przedszkolny nr 6 w Wodzisławiu Śląskim usytuowany jest przy ul. Młodzieżowej 47 w Wodzisławiu Śląskim

 1. Do budynku prowadzi główne wejście znajdujące się od ulicy Młodzieżowej 47, oraz 2 wejścia boczne.
 2. Publiczne Przedszkole nr 13 znajduje się na parterze - wejście od strony ulicy głównej, czas pracy przedszkola 7:30-16:30. Aby dostać się do budynku, należy zadzwonić dzwonkiem usytuowanym na wysokości ok. 150 cm (po prawej stronie drzwi). Szkoła Podstawowa nr 15 im. Kornela Makuszyńskiego znajduje się w budynku I piętrowym podpiwniczonym, Szkoła czynna od 6:00 do 21:00. Do szkoły można także wejść wejściem głównym przez plac szkolny od główniej drogi ul Młodzieżowej oraz wejściem od sali gimnastycznej i wejściem od strony parkingu , wejścia nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 3. Budynek jest I-piętrowy i podpiwniczony, wszystkie wejścia głównie i boczne nie są dostosowane do osób niepełnosprawnych.
 4. Na terenie przylegającym do placówki znajduje się parking.
 5. W budynku nie ma windy, brak platform podjazdów, informacji głosowych, pętli indukcyjnych itp.
 6. Łazienki nie są dostosowane dla osób niepełnosprawnych.
 7. W budynku nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 8. Brak możliwości skorzystania z tłumaczenia języka migowego na miejscu lub online.

 

Szanowni Rodzice,

Zachęcamy do zapoznania się z dokumentacją, dotyczącą naboru Uczniów do Szkoły Podstawowej nr 15 im. K. Makuszyńskiego, na rok szkolny 2015/2016.

ZASADY REKRUTACJI

WNIOSEK KANDYDATA NA UCZNIA

ZGŁOSZENIE KANDYDATA NA UCZNIA