5 września w SP 15 obchodziliśmy V Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia.

Na lekcjach matematyki uczniowie klas 4-6 utrwalali tabliczkę mnożenia poprzez gry i zabawy.

W każdej klasie zorganizowano konkurs w wyniku którego wybrano MISTRZA MNOŻENIA.

Oto wyniki konkursu:

Kl.4- Jakub Białas

Kl. 5 –Wiktoria Kozielska

Kl. 6- Kinga Bywalec

MISTRZOM gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów

Klasą, która najlepiej opanowała mnożenie okazała się klasa V.

Organizator

Małgorzata Szkopek