Example of Section Blog layout (FAQ section)

Przetarg na remont boiska

Przetarg na remont boiska szkolnego w Zespole Szkolno Przedszkolnym nr 6 w Wodzisławiu Śląskim.

 

Dokumenty do pobrania:

  1. Ogłoszenie o zamówieniu publicznym
  2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia
  3. Specyfikacja techniczna
  4. Przedmiar robót
  5. Umowa- projekt
  6. Projekt remontu boiska
  7. Odpowiedź na zapytanie do przetargu.
  8. Odpowiedz na zapytanie 2.
  9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty.