Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna

Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 6 

w Wodzisławiu Śląskim-  mgr Ewa Sosna

Zastępca dyrektora- mgr Marzena Hoinkis

Koordynator w szkole- mgr Małgorzata Szkopek

Edukacja Przedszkolna

mgr Marzena Hoinkis

Edukacja Przedszkolna

mgr Aleksandra Sobczak

Edukacja Przedszkolna

mgr Bogumiła Skubela

Edukacja Przedszkolna 

mgr Natalia Ślęczek

Edukacja Przedszkolna

mgr Izabela Wija- Sobiech

Edukacja Przedszkolna

mgr Danuta Dyrek

                                                Religia w przedszkolu

mgr Anna Pukowiec

Język angielski w przedszkolu

mgr Sylwia Palka- Ostrzołek

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Izabela Wija- Sobiech, wychowawca kl. 1

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Henryka Elias, wychowawca kl. 2

Edukacja wczesnoszkolna

mgr Ewa Rybińska, wychowawca kl. 3

Język polski

mgr Hanna Koniorczyk, wychowawca kl. 5

Język angielski

mgr Dagmara Władarz, wychowawca kl. 8

Matematyka

mgr Małgorzata Szkopek, 

Historia

mgr Justyna Porwoł, wychowawca kl. 7

Biologia

mgr Hanna Hibner

Geografia

mgr Maria Majewska

Fizyka

mgr Maria Majewska 

Chemia

mgr Maria Majewska

Język niemiecki

mgr Monika Storka

Informatyka

mgr Justyna Porwoł

Technika

mgr Justyna Porwoł

Muzyka

mgr Henryk Krótki

Plastyka

mgr Bożena Tytko

Religia

mgr  Anna Pukowiec

Wychowanie fizyczne

mgr Marek Przybysz, wychowawca kl. 6

Bibliotekarz

mgr Hanna Hibner

Pedagog szkolny

mgr Danuta Dyrek

Świetlica

mgr Bożena Tytko

Wychowanie do życia w rodzinie

mgr Hanna Koniorczyk

Doradztwo zawodowe

mgr Justyna Porwoł

Edukacja dla bezpieczeństwa

mgr Radosław Pomiotło