Rekrutacja do przedszkola na rok 2014/2015

OGŁOSZENIE O NABORZE
WNIOSEK O PRZYJĘCIE KANDYDATA DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE REKRUTACJI
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI REKRUTACYJNEJ
ZARZĄDZENIE W SPRAWIE TERMINÓW DOT. REKRUTACJI DO PUBLICZNEGO PRZEDSZKOLA NR 13